ניהול ביצוע ובקרה תקציבית

ניהול הביצוע 

 • ניהול הבניה מטעם היזם: הכנת חוזים מול קבלנים, בקרות תקציביות, בקרה הנדסית, בקרה על ביצוע לפי התקנים הישראלים ותכניות הפרויקט. 
 • הוצאת לוחות זמנים ועדכונם במהלך הפרויקט תוך עמידה בתקציב. 
 • תיאום מערכות, סופרפוזיציה. 
 • תזרים חודשי. 
 • שמירה על המסגרת התקציבית והיצמדות ללוחות הזמנים ועדכונים אחת לשלושה/ארבעה חודשים. 
 • אישור חשבונות מול קבלנים בהתאם לחוזים שנחתמו. 
 • הכנת "תיק מתקן" המאגד ומתעד את תוכניות הבנייה. 
 • הוצאת טופס 4 בהתאם לדרישות הוועדה ורשות הכבאות. 

סגירת הפרויקט:

 • מסירת הפרויקט והכנת דוח מפורט
 • הכנת "תיק מתקן" כל התוכניות, רשימות גמרים ותיעוד הפרויקט בקובץ ממוחשב
 • חשבון סופי לקבלנים ומעבר לתקופת בדק

וגם:

 • ניהול מו"מ עם קשת הגורמים המעורבים על בסיס ידע מקצועי רחב
 • ניהול חוזים מקצועי וקפדני 
 • ניהול תקציבי ברוח לחימה גבוהה - בו כל פרט קובע!
 • ניהול תקשורת וצוות 
 • ניהול סיכוני הפרויקט
 • ניהול סכסוכים