מורדכי חסון, מנכ"ל ובעלים קבוצת חסון

הקמת לנו מחלקת בנייה לתפארת - קרא עוד

"שלומי היקר, הקמת לנו מחלקת בנייה לתפארת. בטוח אני כי תמשיך בעשייה העצמאית ביושר והגינות והמקצועניות הם נר לרגליך".

מאחלים,

קבוצת חסון