מחקר המכון הלאומי לחקר הבנייה, עבור משרד הבינוי והשיכון, 2016:

  • בשנת 2001 בעקבות "אסון ורסאי", הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, "ועדת זיילר",שקבעה כי "אחת החוליות הבעייתיות בענף הבנייה היא חולית הפיקוח והאכיפה". והדגישה כי "מנהל הפרויקט הוא "קורת קשר" מינימלית הכרחית כדי לאפשר ראיה כוללנית של הפרויקט כולו".
  • בישראל היקפי הבינוי נדרשים לעמוד בגידול של כ 50% בפרק זמן קצר. עד שנת 2023 ייבנו 400,000 יח דיור נוספות. ועד 2035 יצטרפו 1,120,000 יח דיור חדשות.
  • במרבית פרויקטי הבנייה יש ליקויי בנייה.
  • הסטטיסטיקה בארצות הברית מעידה כי 60% מהפציעות באתרים נגרמות למעשה במהלך תיקון ליקויי הבנייה. ושניתן לשפר זאת באמצעות ניהול מתאים.
  • במחקר רוזנפלד ויוקלה,2011: "החריגה הממוצעת בתקציב פרויקטי מבנים היא לפחות 15%, ובפרויקטי תשתיות החריגה גבוהה אף יותר."


המי"ל: על בסיס מחקרים שנערכו לאורך השנים (כמו ,Johnson et. Al.-2001 Pinto & Slevin-1987) התברר שמנהלים רבים והפרויקטים שלהם לא עומדים בזמנים, בתקציב ובתכולה. מחקרים אלו הוכיחו באופן ברור שכישלונם של פרויקטים לא נובע בד"כ ממחסור בידע טכנולוגי אלא דווקא ממחסור הקשור להיבטים ניהוליים של המשימה כמו: תכנון ראשוני בלתי מספק, אי הקצאת משאבים לניהול הפרויקט, בעיות פתאומיות במהלך הפרויקט, גורמים אנושיים וארגוניים, מבנה ארגוני לא מתאים לניהול פרויקט, שינויים תכופים ובעיות בתקשורת בין–אישית 


תוצאות מחקר שדה בישראל על ידי איגוד המהנדסים ב2017: היקף החסכון התקציבי המדיד בפרויקט כתוצאה מהתערבותו של מנהל הפרויקט היא 10.2 מליון ₪, המהווים 2.8% בממוצע מהפרויקט. לו"ז: החסכון בלו"ז של פרויקט כתוצאה מהתערבותו של מנהל פרויקט היא 3.3 חודשים, המהווים חסכון של כ 11% בממוצע בפרויקט. לקויי בנייה: החסכון בעלויות לקויי בנייה הוא 5.2% בממוצע מעלויות הפרויקט.


בספרו 'יסודות פיתוח הנדל"ן', כותב הסופר ג'יימס גראסקמפ, "כמו מוצר המיוצר במפעל, פרויקט נדל"ן הוא חלק ממערכת גדולה יותר שתוכננה להשיג יעדים ארוכי טווח, אך כל פרויקט נדל"ן הוא גם עסק של מפעל קטן בפני עצמו. לפיכך, תהליך הפיתוח הוא רצף של טכנולוגיית בנייה, מימון, שיווק, בקרות ניהוליות ובנייה, הנדרשים להפעלת מפעל הנדל"ן לאורך שנים רבות. "


  • ממחקר בבריטניה, 2013:  יוזמות ארגוניות לניהול הידע הן בעלות תרומה מוגבלת למדי להצלחת הפרויקט, ודווקא מנהלי הפרויקטים הם הכוח המניע האמיתי, כמנהלי ידע סמויים.